Pengar problem för landsbygden vid bredbandsutbyggnad

Nästan hälften av de så kallade byalagen i Sverige uppges ha byggt bredband i sin hembygd eller diskuterar möjligheterna att göra det. Men finansieringen är på sina håll ett bekymmer, enligt PTS.

Nästan hälften av de så kallade byalagen i Sverige uppges ha byggt bredband i sin hembygd eller diskuterar möjligheterna att göra det. Men finansieringen är på sina håll ett bekymmer, enligt PTS.

Det här visar en undersökning från kommunikationsmyndigheten PTS. I oktober kommer ett nytt stöd som enligt myndigheten kanske kan råda bot på problemet.

I PTS undersökning om bredband uppger 23 procent av byalagen att de redan har byggt bredband – lika många svarar att de har påbörjat arbetet eller diskuterar frågan. Undersökningen visar tydligt att det lokalt finns en hög aktivitetsnivå och ett engagemang i bredbandsfrågan. På frågan vad bredbandet ska användas till uppger byalagen ”webbsurfning inklusive banktjänster” (45 procent), ”arbeta hemifrån” (32 procent), ”telefoni” (31 procent) och ”företagande” (30 procent).

– Det är tydligt att många byalag ser de positiva effekter ett bra bredband kan ge – fler kan jobba hemifrån, det blir enklare att driva företag, men också att använda Internet för en effektivare vardag, exempelvis bankaffärer. Dessutom kan det bidra till ökad gemenskap och delaktighet i samhället, säger Patrik Sandgren, projektledare vid PTS.

Undersökningen visar även att de byalag som har stött på bekymmer i samband med bredbandsutbyggnaden har haft problem med finansieringen. PTS hoppas nu att de 95 miljoner kronor som myndigheten har tilldelats av regeringen för att stimulera bredbandsutbyggnad på landsbygden i viss utsträckning kan råda bot på finansieringsproblemet. Frågan är även prioriterad av regeringens Bredbandsforum, där PTS ingår som en av flera aktörer.

Byalag, andra lokala utvecklingsgrupper och kommuner kommer att kunna använda pengarna som offentlig medfinansiering inom ramen för de bredbandsstöd som finns i dag, exempelvis landsbygdsprogrammet eller kanalisationsstödet.

– Vi räknar med att i oktober kunna börja tilldela pengar för medfinansiering av bredbandsprojekt på landsbygden, säger Patrik Sandgren.

När stödet börjar bli klart att söka, via landsbygdsprogrammet eller kanalisationsstödet, kommer PTS att presentera mer information om det på www.pts.se/bredbandsstod, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

Comments are closed.