PartnerTech säljer dotterbolag

På en extra bolagsstämma måndagen den 26 januari kommer styrelsen att ta beslut om försäljning av det engelska dotterbolaget PartnerTech Poole Limited (”Poole”).

Köpare till företaget är den nuvarande ledningen för Poole och köpeskillingen motsvarar substansvärdet i Poole, vilket vid överlåtelsetillfället beräknas uppgå till GBP 377 013. Försäljningen motiveras av effektiviserings- och kostnadsreduceringsskäl. Poole saknar idag strategisk betydelse och drivs för närvarande med förlust.

Comments are closed.