VNA täcker 70 kHz – 70 GHz

En ny vektoriell nätverksanalysator (VNA) från Anritsu klarar ett extremt brett frekvensområde, sju oktaver, tack vare en kombination av mätningar via mätbrygga och riktkopplare.

Normalt brukar nätverksanalysatorer för mikrovåg bara klara frekvenser ned till i storleksordningen 10 MHz eftersom det är svårt att utforma en riktkopplare som ger de egenskaper man kräver för att mäta lägre frekvenser. För lägre frekvensområden använder man i stället mätbryggor.
Anritsu har i sin nya instrumentserie VectorStar valt att använda både mätbryggor och riktkopplare för att mäta S-parametrar. Mätresultaten läggs samman så att användaren inte märker instrumentets övergång från den ena mätmetoden till den andra.
VectorStarfamiljen, MS4640A, finns i tre versioner, för frekvenser upp till 20 GHz, 40 GHz och 70 GHz. Analysatorn kommer först med 2 portar och är konstruerad för att kunna byggas ut. Till den passar befintliga 4-port adapters och bredbandssystem för 70 kHz till 110 GHz mätningar, samt vågledaremätningar i olika band upp till 500 GHz.
Den lägre gränsfrekvensen 70 kHz minskar felen vid DC-anpassning, ger bättre komponentmodeller och kretssimulering.
Dynamiken på över 100 dB är exeptionell för att gälla vid 70 GHz. Mottagarens 0,1 dB kompression inträffar först vid nivån +10 dBm och 70 GHz. Med det nya automatiska precisionskalibreringskitet (AutoCal) för 70 kHz till 40 GHz eller 70 GHz, uppnås en direktivitet på 42 dB vid 70 GHz och 50 dB vid 20 GHz, något som medger mätningar enligt snävare specifikationer.
Mättiden på 20 µs/punkt gäller utan några restriktioner som bortkopplad syntes, ej nivåanpassad, avstängd display eller kontinuerlig bärvåg (CW), som är vanligt förekommande bland traditionella VNAer.
För frekvenser mellan 70 kHz till 2,5 GHz används en blandarbaserad mottagare med bryggor. Över 2,5 GHz, används en övertonssamplad mottagare med traditionella riktkopplare. Eftersom riktkopplarna inte används på låga frekvenser påverkas inte direktiviteten trots det utökade frekvensomfånget, vilket ger en suverän stabilitet.
Mottagaren använder även så kallad Non-Linear Transmission Line (NLTL) teknik, även känd som Shockline-teknik. Denna monolitiska samplingsteknik, tillsammans med användningen av en högre LO frekvens, ger en extraordinär linearitet (“conversion flatness”), isolation och dynamik.
Den digitala och mekaniska konstruktionen gör det möjligt att uppdatera komponenterna i instrumentet för att kunna hantera den snabba förändringstakten för digitala standarder och operativsystem.
MS4640A bygger på Windows XP Pro OS och har en 26 cm pekskärm (LCD-touchscreen), USB 2.0, Ethernet, och GPIB-anslutning.

Comments are closed.