Skånska Avansys blir Cygate

Det skånska IT-företaget Avansys bytte vid årsskiftet namn till Cygate, en följd av att Cygate under 2008 förvärvade Avansys.

Cygate har nu 120 medarbetare i Skåne och blir med den sammanslagna organisationen betydligt starkare i regionen. Även Avansys tidigare koncernbolag Timsys och Avinova heter nu Cygate.
­ Hela Öresundsregionen är het, trots lågkonjunkturen. Skåne tillhör de snabbast växande storstadsregionerna inom EU och behovet av spetskompetens inom IT kommer att öka i södra Sverige. Förvärven gör att vi blir ännu starkare i Skåne, säger Bengt Lundgren, vd för Cygate.
Med förvärvet av Avansys blir Cygate större och får en bredare verksamhet än tidigare. Totalt handlar det om 85 medarbetare vid kontoren i Malmö, Helsingborg och Kristianstad som nu får Cygate som arbetsgivare.

Comments are closed.