Övervaka ditt hjärta med din mobiltelefon

Imec och Holst Centre har tillsammans med TASS software professionals utvecklat ett mobilt hjärtövervakningssystem som möjliggör för dig att se ditt elektrokardiagram på en Android mobiltelefon.

Uppfinningen består av ett gränssnitt med låg effekt som överför signaler från ett trådlöst EKB (Elektrokardiogram eller hjärtövervakning)-sensorsystem till en Androidmobiltelefon.

Med det här gränssnittet är imec, Holst Centre och TASS först med att visa upp ett komplett (Body Area Network (BAN), anslutet till en mobiltelefon som möjliggör en tillförlitlig, långsiktig och ambulatorisk övervakning av varierande hälsoparametrar såsom hjärtfunktion (EKG), hjärnaktivitet (EEG), muskelaktivitet (EMG) etc. Systemet visas nu upp vid ”the Wireless Health Conference” i San Diego, USA den 5-7 oktober.

En åldrande population kombinerat med det ökande behovet av omsorg och ökande kostnader för hälsovård kommer att bli en utmaning för våra samhällen. Mobil hälsa, som integreras med datoriserade teknologier, med systemen som levererar hälsovård kommer att spela en avgörande roll för att lösa det här problemet, genom att leverera en mer komfortabel, mer effektiv och mer kostnadseffektiv hälsovård. Body Area Network (BAN) är en väsentlig komponent i mHealth.

BANs är miniatyriserade sensornätverk består av lätta, trådlösa sensornoder som förbrukar ultralåg effekt och som kontinuerligt övervakar fysiska och vitala parametrar. De tillhandahåller långfristig övervakning samtidigt som användaren kan vara rörlig och komfortabel. Till exempel kan patienter som inte längre är tvungna att vara kvar på ett sjukhus kunna övervakas i hemmen, skriver forskningsinstitutet och företagen i ett pressmeddelande.

Comments are closed.