Östeuropa i stället för Asien

Varför inte söka samarbetspartners i Östeuropa i stället för att söka sig till Asien? Möjligheter att knyta kontakter ges på evenemanget Outsource to Europe den 21 november i KTHs lokaler i Kista.

Outsource to Europe arrangeras av SEEBA (South Eastern  European Business Agency) i samarbete med bl a KTH och Sveriges Handelskammare.
Länge har Indien m fl länder i främst Fjärran Östern varit det vanligaste målet när västerländska företag "outsourcat" sina IT-uppdrag utanför det egna landets gränser. Nu kommer Östeuropa starkt och då i synnerhet det sydöstra hörnet.
I länderna på Balkan skjuter IT-företagen upp som svampar ur jorden. En konsulttimme behöver inte kosta mer än i t ex Indien, men finns bara 2-3 timmar från Stockholm och i samma tidzon.
Den tekniska kompetensen bland IT-bolagen är hög, engelskan mycket bra och man har ett europeiskt mindset.
I den mån länderna inte redan är EU-medlemmar, som t ex Kroatien, Bulgarien och Rumänien, så är de flesta kandidatländer. Av den anledningen går resor mellan Sverige och regionen lika smidigt som inom västra Europa.
På eventets hemsida outsource2.eu hittar du programmet och möjlighet till registrering.
Den som är verksam inom IT- eller mediabranschen får chansen att träffa duktiga IT-konsulter från Sydosteuropa och hör dem berätta vad de kan erbjuda oss här uppe i Norden.

 

Comments are closed.