Orderingång för två miljarder euro

Räkenskapsåret juni 2012/juli 2013 blev extremt gott för Rohde & Schwarz. För första gången under företagets 80-åriga historia hamnade orderingången över två miljarder euro.

Företaget förbättrade i någon mån sin ledande position i Europa och uppnådde betydande vinster i Asien och USA . Alla fyra affärsområden bidrog till det lyckade resultatet .
Orderingången under det gångna räkenskapsåret (juli 2012 -juni 2013) ökade med 8,7 procent jämfört med föregående räkenskapsår till euro 2,04 miljarder . Intäkterna uppgick till 1,9 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning med 4,8 procent . Vid utgången av räkenskapsåret hade bolaget 9 300 anställda , jämfört med 8 700 föregående år .
Rohde & Schwarz fyra huvudområden är test- och mätteknik , radio , säker kommunikation , radiomonitoring och radiolokalisering .
Test- och mätsektorn för trådlös kommunikation bidrog framför allt till den positiva utveckling, tack vare den fortsatt starka tillväxten på ”smartphone”-marknaden där utrustning för LTE ingår.
Hela marknaden för smarta uppkopplade enheter , i vilken datorer,  surfplattor och smartphones ingår , fortsätter att prestera utomordentligt väl . Detta resulterade i fyllda orderböcker och den högsta nivån av kapacitetsutnyttjande i företagets historia .
Tillsammans med sina dotterbolag ipoque och SwissQual , erbjuder Rohde & Schwarz T & M-lösningar för hela livscykeln för ett trådlöst kommunikationsnätverk från en enda källa.
Manfred Fleischmann , vd och koncernchef för Rohde & Schwarz menar att:
– Nätoperatörer drar nytta av av att kunna samordna lösningar för test- och mät tack vare en enda kontaktkanal. Detta har gjort att vi har kunnat växa snabbare inom detta segment än våra konkurrenter.
Även TV- branschen går bra för Rohde & Schwarz . Marknaden för digitala sändare är visserligen mättad i många länder, men företaget har lanserat en ny familj sändare för markbunden TV-sändning.
Dotterbolaget Rohde & Schwarz DVS erbjuder produkter för studio -segmentet och har lagt till produkter för ljud / video headends . Sammantaget är man en leverantör av lösningar längs hela värdekedjan från postproduktion i studion till sändning av radio-och TV -signaler .
Affärerna inom områdena för säker kommunikation och radiomonitoring samt radiolokalisering i fält uppvisade mycket starka ökningar i orderingång jämfört med föregående räkenskapsår.
I segmentet för flygledning lyckades Rohde & Schwarz vinna ett strategiskt viktigt referensprojekt . Företaget har valts ut som enda leverantör av system för HF-radio och röstkommunikation för flygtrafiktjänst på Island och Irland . Dessutom lanserade Rohde & Schwarz under slutet av 2012 en ny generation av mjukvarudefinierad radio, R & S SDTR, för den försvarstaktiska kommunikationsmarknaden .

 

Comments are closed.