Brister i datatekniska utbildningar

I Universitetskanslerämbetets senaste kvalitetsutvärdering visar det sig att Högskolan Kristianstads datatekniska utbildningar, både på kandidat- och magisternivå, har bristande kvalitet. Men kvalitetsförbättringar uppges redan ha gjorts.

– Det här var inte de resultaten vi hade förväntat oss och det är givetvis tråkigt att få omdömet bristande kvalitet i en utbildning där vi hela tiden jobbar med just kvaliteten. Vi får nu sätta oss ner och granska resultatet och analysera de brister som Universitetskanslersämbetet anser att utbildningen har, säger Fredrik Frisk, programansvarig datateknik.

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) som utför granskningen av landets högre utbildningar, har tittat på tio slumpvis utvalda examensarbeten på kandidat- och nio på magisternivå. UKÄ undersöker hur väl studenterna uppfyller examensmålen. De utvärderade utbildningarna får något av de tre omdömena: mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Om något av examensmålen inte uppfylls får utbildningen omdömet bristande kvalitet. I denna utvärderingsomgång berörs totalt 364 teknik- och ingenjörsutbildningar vid 24 lärosäten. En tredjedel av dessa håller inte måttet. På Högskolan Kristianstad är det kandidatutbildningarna i ”Datasystemutveckling” och ”Interaktiv ljuddesign” och ”Magisterprogrammet med inriktning inbyggda datorsystem” som utvärderats.

– Vi har redan sedan förra hösten, då våra studenters examensjobb skickades in till UKÄ, genomfört en hel del kvalitetsförbättringar.  Bland annat har Magisterprogrammet i inbyggda system, som vid utvärderingstillfället gick under namnet Magisterprogrammet med inriktning inbyggda datorsystem, nu fått en bättre forskningsanknytning och har strukturerats om i grunden, säger Fredrik Frisk.

Programmet Interaktiv ljuddesign har utgått ur utbildningsutbudet och den sista kullen tar examen våren 2014.

– Vi har i stort sett redan rättat till mycket av det som inte höll den kvalitet som vi strävar efter, och sedan början av året 2013 är datautbildningarna vid Högskolan Kristianstad med i det internationella ram- och nätverket CDIO (Conceiving, Designing, Implementing and Operating technical systems), vilket är en kvalitetstämpel på att våra utbildningar lever upp till arbetsmarknadens krav, säger Fredrik Frisk.

CDIO-konceptet bygger på ett ramverk för hur man inom utbildningarna kan utveckla och planera arbetet så att studenter är mer förberedda på att möta de utmaningar som väntar dem i det verkliga arbetslivet.

– Vi måste nu se över hur vi kan höja kvaliteten i examensarbetena, och analysera vilka bitar som inte håller måttet och hur vi ska höja dessa. På grund av att vi är en liten högskola så kan vi ha en sammanhållen överblick på hela utbildningen i dessa program och kan snabbt genomföra kvalitetsförbättringar när det behövs. Det är nära mellan kollegor, ledning och lärare/student.

Till hösten 2014 kommer högskolans datatekniska utbildningar enligt tidigare beslut flyttas från Norra Station i Hässleholm till högskolans campus i Kristianstad.

– Flytten kommer i sig att innebära en kvalitetsförbättring och medföra en positiv förändring för våra studenter som då bland annat kommer att få bättre service och kommer närmare bibliotek och lärverkstäder. De får helt enkelt bättre hjälp med att klara av sina studier.

Högskolan har nu ett år på sig att rätta till bristerna, därefter tar UKÄ ställning till om Högskolan Kristianstad ska få fortsätta utfärda examina i de utvärderade datavetenskapliga programmen.

– Undervisningen fortsätter som vanligt och alla studenter som påbörjat sin utbildning på de utvärderade programmen kommer att kunna ta sin examen oavsett vad som händer, säger Fredrik Frisk avslutningsvis i ett pressmeddelande från Högskolan Kristianstad.

Läs mer om resultaten från utvärderingen av landets teknik- och ingenjörsutbildningar på UKÄ:s webbsida.

Comments are closed.