Order på två SLX-system

Mycronic har erhållit en order på två SLX-system från en ny kund i Asien. Ordervärdet ligger i intervallet 7-10 MUSD. Båda systemen är planerade att levereras under det andra kvartalet 2022.

Den laserbaserade maskritaren SLX möter en stigande efterfrågan på fotomasker till halvledarindustrin, samt ett kommande ersättnings- och moderniseringsbehov. Fotomasker tillverkade av laserbaserade maskritare är mycket viktiga och står för 70-75% av alla producerade fotomasker för halvledartillverkning. SLX är en ny och modern maskritare baserad på samma teknologi som Mycronics maskritare för bildskärmar.

– Det är extra glädjande att få förtroendet att leverera två SLX-system och dessutom till en ny kund, säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators på Mycronic. Ordern understryker fortsatt att SLX prestanda, produktivitet och tillförlitlighet gör den kostnadseffektiv för kunder som tillverkar fotomasker till den snabbt växande halvledarindustrin.

Comments are closed.