Annons

Nytt rekord för Luleå tekniska universitet

13 835 personer har antagits till Luleå tekniska universitets program och kurser som startar höstterminen 2021. Det är en ökning med drygt 10 procent jämfört med året innan och innebär att universitets ökningstrend av antagna fortsätter. Luleå tekniska universitet tillhör topp tio i landet av lärosäten som ökar antalet antagna studenter procentuellt mest.

– Det är enormt glädjande att antalet sökande och antagna till våra utbildningar vid Luleå tekniska universitet fortsätter att öka, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet. Särskilt glädjande är just nu ökningen av antagna till våra högskole- och civilingenjörsutbildningar med tanke på de stora industrisatsningarna som görs i norra Sverige, liksom till förskollärare och samhällsvetenskap.

Antagningssiffror från Universitets- och högskolerådet, UHR, visar att cirka 309 000 personer har antagits till högskoleutbildning i höst – en ökning med drygt 2 000 jämfört med hösten 2020. Nationellt är detta en ökning med 0,7 procent jämfört med höstterminen 2020. Ökningen på Luleå tekniska universitet är drygt tio procent. 13 835 personer har (i urval 1) antagits till universitetets program och kurser i höst, att jämföra med 12 494 i fjol. Största ökningen återfinns inom fristående kurser, som är en viktig del i det livslånga lärandet.

Comments are closed.