Order på träningssystem till Saab

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått två nya beställningar från Försvarets materielverk (FMV) som avser utbildningssystem till armén. Beställningarna gäller ett nytt utbildningssystem för urban krigföring och att stärka de befintliga simulatorerna för de svenska, väpnade styrkorna. Beställningarna uppgår till 85 miljoner kronor respektive 46 miljoner kronor.

Under flera år har Saab varit en huvudleverantör av lasersimuleringssystem för trupper och fordon till FMV. Den nya ordern innebär att Saab också kommer att leverera ett realistiskt system för stadskrigföring. I systemet ingår simulering av realistiska effekter i stadsmiljö samt ett system för utvärdering med hjälp av inbyggd video och radio för uppföljning av utförda åtgärder och övningar. Det kommer att bli ett mobilt system som möjliggör att såväl enskilda individer som militära enheter kan träna i stadsmiljö. Den överenskomna leveranstiden är satt till 22 månader, enligt ett pressmeddelande.

– Vi har fått i uppdrag att utrusta en ny träningsanläggning för träning i urban krigföring. Systemet som vi kommer att leverera kommer att träna enskilda soldater och militära enheter under militära övningar, säger Henrik Höjer, chef för Utbildning & Simulering inom Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

Den andra beställningen, som skall levereras under 2011, avser befintliga svenska simulatorsystem. Den ordern omfattar teknik för så kallade visuella effekter, uppdateringar av alla eldgivande fordonsplattformar likväl som för simulatorer för tunga kulsprutor och ett nytt trådlöst målsystem.

Comments are closed.