Framtidens forskningsledare inom IT

Daniel Fällman, forskare och studioföreståndare på Interactive Institute, är en av 18 forskare som Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) valt ut till programmet Framtidens Forskningsledare.

 

 

Förra veckan tilldelades han 10 miljoner i forskningsfinansiering som ska fördelas över en femårsperiod. Under dessa fem år kommer Fällman och hans forskargrupp att fokusera på ett nytt sätt att tänka kring utformning av informationsteknik.

Fällman disputerade i informatik år 2004 vid Umeå Universitet och blev docent 2007. Han har jobbat som forskare på Interactive Institute i totalt sex år, och har sedan disputationen redan byggt upp två forskargrupper. Hans forskning handlar om vikten av mänskligt engagemang i relation till användning av IT-produkter, och hur informationsteknik kan utformas för att erbjuda användarna möjlighet till ökat engagemang.

– Traditionellt har de som utformat gränssnitten varit programmerare och ingenjörer, så de har inte varit anpassade för gemene man. På senare år har det blivit särskilt tydligt i och med företag som exempelvis Apple att det finns fördelar med att använda engagemang som vägledande begrepp, snarare än användbarhet eller effektivitet. Våra resultat kommer att vara värdefulla för forskare och studenter, och de kommer dessutom att kunna användas av svensk IT-industri för att ta fram nya produkter som på ett bättre sätt än idag tillvaratar användarnas behov, önskemål och förväntningar, säger Fällman.

Fällmans vision är att bygga upp en stark verksamhet som spänner över flera forskningsdiscipliner i Interactive Institutes regi i den dynamiska interaktionsdesignmiljön vid Umeå Universitet.

– Det krävs långsiktig finansiering för att en forskargrupp ska kunna växa och få genomslagskraft. Jag vill stärka samarbetet mellan institut och universitet genom en kraftfull multidisciplinär plattform.

Programmet Framtidens Forskningsledare syftar till att stödja och främja unga forskare med potential och ambition att bli framgångsrika forskningsledare inom näringsliv eller akademi i Sverige. Programmet löper i fem år och inkluderar ett skräddarsytt program för ledarskapsutveckling.

Interactive Institute är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar konst, design och ny teknik i forskningsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. Institutet utvecklar nya forskningsfält, koncept, produkter och tjänster, och är strategisk rådgivare till företag och organisationer. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm, och verksamhet bedrivs även i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå. Interactive Institute har ca 55 anställda.

Comments are closed.