Orbit One öppnar nytt renrum

Kontraktstillverkaren Orbit One meddelar nu att man öppnat sitt nya renrum vid företagets Stockholmsenhet för tillverkning av medicintekniska produkter. Intill det 30 m2 stora renrummet finns även en lika stor yta med person- och materielslussar.

Renrummet är enligt företaget kvalificerat av leverantör och även tredjeparts-kvalificerat med bra resultat. Det klarar idag klass 7 och har dessutom tre stycken LAF-bänkar av klass 5.

– Det nya renrummet är resultatet av en allt större efterfrågan på vår specialistkompetens inom medicinteknik. Med ett renrum i Stockholm finns vi dessutom nära flera av våra uppdragsgivare. Den nya och större kapaciteten kommer att gynna både nya och befintliga kunder som kommer att kunna dra nytta av ännu bättre och effektivare tjänster inom renrumstillverkning, säger Anders Skog, Orbit Ones platschef i Stockholm.

Vid Orbit Ones Stockholmsenhet finns redan specialistkompetens inom tillverkning av medicinteknik. Stockholmsenheten är även certifierad enligt den medicintekniska standarden ISO 13485 som bland annat innebär högre krav på dokumentation, spårbarhet och riskhantering. Även Orbit Ones Ronnebyenhet är certifierad enligt ISO 13485.

Comments are closed.