DAB stoppat i Sverige

Då kom slutligen det väntade beskedet. Regeringen kommer inte gå vidare i frågan om en övergång till marksänd digitalradio i Sverige. Här kan du läsa Kulturdepartementets kortfattade besked i ärendet.

”Regeringen överlämnar skrivelsen med anledning av Riksrevisionens rapport Digitalradio – varför och för vem? som överlämnades den 14 april 2015. Riksrevisionen bedömer i sina slutsatser att övergången till marksänd digitalradio är förknippad med betydande risker. De underlag som finns är enligt Riksrevisionen inte tillräckligt allsidiga och grundliga. Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 redovisat att den inte avser att gå vidare med Digitalradiosamordningens förslag om en övergång till digital marksänd radio, men att det mot bakgrund bland annat av den internationella utvecklingen inte kan uteslutas att frågan om en digitalisering av marksänd radio kan komma att aktualiseras på nytt i framtiden. Regeringen kommer därför att fortsätta att följa utvecklingen internationellt."

"I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.”

Comments are closed.