Orbit One får order av Bio Resonator

Medicinteknikföretaget Bio Resonator i Umeå har valt kontraktstillverkaren Orbit One AB för tillverkning av två nya patenterade instrument. Bio Resonator utvecklar instrument för att mäta ögontryck i syfte att upptäcka glaukom (grön starr).

De två första instrumenten i produktfamiljen som Orbit One ska tillverka är ART Manual och ART Servo Controlled. Instrumenten baseras på så kallad resonansteknik, enligt ett pressmeddelande.

– Vi är mycket glada för att ha fått Bio Resonator som kund. Det är ett stort förtroende och en framgång för våra satsningar inom medicinteknik, säger marknadschef Ola Borgstedt på Orbit One.

Ordern innebär att Orbit One kommer att hantera inköp av ingående komponenter, tillverka delmoduler som till exempel olika avancerade kretskort, samt slutmontering, kalibrering och test. Orbit One kommer dessutom att ansvara för all logistikhantering och distribution ut till Bio Resonators distributörer på respektive marknad.

Något ordervärde anges ej.

Comments are closed.