BioResonator ny kund hos Orbit One

Medicinteknikföretaget BioResonator i Umeå har valt kontraktstillverkaren Orbit One för tillverkning av två nya patenterade instrument. BioResonator utvecklar instrument för att mäta ögontryck för att upptäcka glaukom (grön starr).

ARTTM Manual och ARTTM Servo Controlled heter de två första instrumenten i den produktfamilj som Orbit One skall tillverka. Instrumenten bygger på så kallad resonansteknik som ger hög kvalitet på mätningen.
Orbit One är certifierat enligt ISO 13485 vilket är ett krav för denna typ av produkter inom medicinteknik.
Ordern innebär att Orbit One kommer att hantera inköp av ingående komponenter, tillverka delmoduler som till exempel olika avancerade kretskort, samt slutmontering, kalibrering och test. Orbit One kommer dessutom att ansvara för all logistikhantering och distribution ut till BioResonators distributörer på respektive marknad.

 

Comments are closed.