Information om elförbrukning otillräcklig

Det räcker inte med timvis mätning av elförbrukningen – informationen måste också vara begriplig.

Näringsminister Maud Olofssons förslag att elkonsumenterna ska kunna läsa av elförbrukning och elpris varje timme räcker inte. Konsumenterna måste enkelt också få veta hur och var elen används för att på ett medvetet sätt kunna sänka förbrukningen. Interactive Institute AB utvecklar tillsammans med bland andra Vattenfall ett projekt för att uppnå detta – att människor ska få möjlighet att använda el mer effektivt.

Interactive Institute arbetar med dessa frågor i forskningsprojektet BeAware (som delfinansieras av EU:s sjunde ramprogram). Med ny design, IT och beteendevetenskap försöker vi att skapa nya tjänster så att konsumenterna verkligen ska få möjlighet att använda el mer effektivt. Interactive Institute ansvarar för designutvecklingen i projektet. En stor del av utvecklingen går ut på att skapa gränssnitt för mobiltelefonen för att ge återkoppling på elförbrukningen både på hela hushållets nivå, men också på enskilda apparater. I BeAware samarbetar nio olika parter från Sverige, Finland och Italien. Vattenfall är en av parterna.

– Det räcker inte med att enbart visa elinformationen, designen av hur återkopplingen ges är oerhört viktig för att åstadkomma ett engagemang för användaren att spara, säger Cecilia Katzeff, beteende- och designforskare på Interactive Institute.

Comments are closed.