Öppnar webbplats för kraftlösningar

Elektronikdistributören Mouser Electronics lanserar nu en speciell webbplats för kraftförsörjningsteknik. Den nya webbplatsen innehåller teknisk information som kan hjälpa konstruktörer i utforskningen av de strömförsörjningslösningar som bäst motsvarar de unika kraven på konstruktionen.

Dessutom belyser webbplatsen de senaste lösningarna för strömförsörjning från bland andra Texas Instruments, TDK-Lambda, GE Energy, Microchip Technology, Murata Power Solutions och STMicroelectronics, med flera.

Den nya webbplatsen Power Supply technology vänder sig till konstruktörer som ska skapa en design från scratch eller de som letar efter redan färdiga kraftlösningar samt fokuserar på switchade nätaggregat (SMPS) och omfattar fyra av de mest använda topologierna. På grund av sin högre verkningsgrad, mindre storlek och lägre vikt, har switchade aggregat ofta föredragits framför linjära sådana. Dessutom kan standard spänningskällor kanske inte alltid matcha de nivåer som krävs av mikroprocessorer, motorer, lysdioder eller andra laster, speciellt när spänningskällan inte är reglerad. Webbplatsen avser hjälpa konstruktörer att navigera bland fördelarna med SMPS.

– Valet mellan att "göra eller köpa" kraftaggregat är kritiskt för att bestämma systemets totala kostnad och prestanda. Det övergripande syftet med vår webbplats för strömförsörjning är att utbilda, hjälpa begränsa listan över produkter och att användare ska hitta rätt produkter för sina designprojekt. Det övergripande målet är att omvandla kunskap till konstruktionskunnande – allt med enkla klick med musen, säger Kevin Hess, Mouser Vice President of Technical Marketing i ett pressmeddelande.

Comments are closed.