Vectura utreder europeiskt signalsystem

Vectura har fått i uppdrag att utreda strategier och beslutsunderlag för det nya signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) längs den svenska delen av den europeiska järnvägskorridoren* Korridor B. Uppdraget är en del av satsningen att införa signalsystemet längs sex europeiska järnvägskorridorer.

Uppdraget som Vectura fått av Trafikverket innebär att utreda strategier och beslutsunderlag för ERTMS längs Korridor B mellan Stockholm och Malmö. Vectura ska även ta fram underlag för kommande designuppdrag och agera teknikstöd i projektet. Affären är värd cirka 11 miljoner kronor.

ERTMS är det nya signalsystemet för styrning och övervakning av tågtrafik i Europa. Signalsystemet ska införas på sex järnvägskorridorer i Europa, där den längsta av dem är Korridor B som sträcker sig från Stockholm till Neapel i Italien.

– Syftet med att införa ERTMS är att förenkla tågtrafik över landsgränserna genom att öka kapaciteten och minska driftstörningarna. För Vectura är det en viktig och prestigefylld uppgift att få vara del av att utveckla järnvägsnätet och de internationella korridorerna i Europa, säger Pavel Ouvin, Regionchef Järnväg Syd.

Vectura har redan påbörjat arbetet som beräknas pågå fram till 2015. Planen är att ERTMS ska vara fullt uppbyggt längs Korridor B senast år 2020, enligt ett pressmeddelande.

*En järnvägskorridor är en järnväg som gör det möjligt att köra samma tåg med samma förare under hela sträckan.

Comments are closed.