Omvälvande om omröstning ändrar USA:s patentsystem

Den amerikanska kongressen är på väg att säga ja till den största patentreformen på ett drygt halvsekel, från ”first-to-invent” till ”first-to-file”. Det framgår av en rapport från Awapatent.

Det kan komma att bli ett historiskt genombrott när USA tar itu med sitt ”first-to-invent”, den enorma eftersläpningen av ärenden och förenklingar för den som har eller ska söka patent i USA. Den 8 mars i år röstade den amerikanska senaten för den största patentreformen sedan 1952. Patentreformen innebär bland annat att USA ska tillämpa ett patentsystem som mer liknar det som finns i resten av världen, benämnt ”first-to-file”.

USA tillämpar, till skillnad från resten av världen, ett system som kallas ”first-to-invent”. Det systemet innebär att företag måste hålla en mycket noggrann dagbok så att de kan bevisa att de var först med att utveckla en viss produkt eller teknik.

I Europa och i resten av världen har man istället använt principen ”first-to-file”, som i sin enkelhet innebär att den som först ansöker om patent också blir ägare till patentet.

Det finns många delar i det föreslagna paketet, men för oss i Europa är den största förändringen skiftet till first-to-file, vilket innebär att USA:s patentlagstiftning blir mer lik den europeiska (eller mer korrekt: den i resten av världen). Reformen syftar också till att få bukt med den enorma mängd patentansökningar som släpar efter (över 700 000 i dagsläget).

– Den nya lagen tar bort en del av besvärligheterna med att söka patent i USA, vilket i Sverige främst skulle underlätta för små forskningsföretag och ensamuppfinnare. Till exempel försvinner en av de viktigaste anledningarna att föra noggranna labbjournaler och det blir lättare och billigare att ifrågasätta giltigheten hos blockerande patent, säger Niklas Mattsson, europapatentombud på Awapatent.

Han tillägger:
– Dessutom finns ett antal små förändringar som sammantaget gör processen mindre byråkratisk. Både utländska och amerikanska företag kommer att gynnas av den ökade harmoniseringen och de förenklade reglerna. Det skulle påverka alla som söker, arbetar med, tvistar om eller handlar med patent i USA.

Man har försökt att få igenom den omfattande lagändringen i USA under ett antal år. Så sent som 2009 var förslaget uppe i representanthuset, utan att bli till lag den gången. Nu när senaten röstat ja är nästa steg att låta representanthuset rösta i frågan. Ett lagförslag ligger färdigt och omröstningen sker troligen inom några veckor. Förslaget om att göra om ”first-to-invent”-systemet till ett ”first-to-file”-system har dock väckt stor debatt, och det återstår att se om den delen av lagändringen kommer att överleva omröstningen.

President Barack Obama har i ett uttalande efter omröstningen i Senaten sagt att han är nöjd över att förslaget röstats igenom och kallade det ”den viktigaste patentreformen på över 50 år”, enligt en nyhetsbyrån Reuters från den 30 mars.

Som en kort sammanfattning av lagförslaget kan nämnas:

  • Det gör det lättare att söka patent i USA, inte minst för små forskningsföretag och ensamuppfinnare.
  • Det inför ökade möjligheter att ifrågasätta ett US-patents giltighet utan att behöva gå till domstol.
  • Det gör det amerikanska patentsystemet mer likt det som råder i de flesta andra länder.

Comments are closed.