Huvudägare i Elektronikgruppen lägger bud på företaget

Kamic Electronics, som gemensamt kontrolleras av Kenneth Lindqvist och Thomas Wernhoff, lägger bud på Elektronikgruppen värt 38 kronor per aktie i kontanter, vilket motsvarar ett totalt värde på cirka 213 miljoner kronor.

Kenneth Lindqvist är största ägare och ordförande – och Thomas Wernhoff är näst största ägare och vice ordförande – i Elektronikgruppen.

Kenneth Lindqvist och Thomas Wernhoff äger, eller på annat sätt kontrollerar, cirka 37,1 procent av aktiekapitalet och cirka 49,3 procent av rösterna i Elektronikgruppen. Acceptansperioden är satt till 8 juli – 12 augusti, 2011.

Comments are closed.