Oktett av D/A för trimning

Många tillämpningar kräver D/A-omvandlare för att statiskt eller dynamiskt ställa in bias (förspänning) eller för att ge korrigeringsspänningar. Linear Technology har integrerat åtta 16-bit-omvandlare, med speciella egenskaper för detta ändamål.
D/A-omvandlare för trimspänningar bör ha extremt monotona inkrement, poängterar Mats Hellberg, Linear Technology AB.

Högupplösande D/A-omvandlare används bl a för att ge trim- och reglerspänningar i både öppna och slutna slingor. I en sluten slinga kan D/A-omvandlaren användas exempelvis för förspänning till en förstärkare (exempelvis i RF-slutsteg) eller sensor, till en motor för att ge en viss position eller för att ge en viss last. När väl D/A-omvandlarens utspänning är satt sker en återkoppling via en A/D-omvandlare till en mikroprocessor, FPGA eller DSP. I dessa beräknar en algoritm om det finns någon avvikelse från ett bör-värde och ger i så fall ett nytt värde till D/A-omvandlaren.
Ett återkopplat system är mycket känsligt för differentiell olinjäritet (DNL). D/A-omvandlarens steg måste vara monotona. Skulle exempelvis förändringen mellan två steg ske i fel riktning, om det ena avviker negativt och nästa steg positivt kan reglersystemet självsvänga och låsa sig på grund av att negativ återkoppling övergår i positiv. Därför krävs också en differentiell onoggrannhet på mindre än en minsta bit (<1LSB).
I en öppen slinga görs ingen återkoppling för att korrigera systemet. Därför måste såväl INL (integrerad olinjäritet) som DNL ha så små avvikelser som möjligt.
Linear Technologies nya LTC2656, med åtta 16 bit D/A internt, lovar ±4 LSB INL och ±1LSB DNL. Dessutom är brus och offsetspänning låga.
Givna applikationer finns i automattestsystem, precisionsinstrument, i enheter för datainsamling och i optiska nätverk.

Comments are closed.