Avnet Abacus drar igång

Den 1 juli gick startskottet för den sammanslagna europeiska organisationen Avnet Abacus, för distribution av kontaktdon, passiva komponenter, elektromekanik, strömförsörjning (DC/DC mm) och batterier.
På bildens ses Graham McBeth, vd för Avnet Abacus och Henrik Günther, vd för den nordiska verksamheten.

Den 1 januari förvärvade Avnet den engelska distributören Abacus. Nu slås Abacus samman med Avnet Time. Chef för verksamheten är Graham McBeth, f d vd för Abacus-koncernen. Han rapporterar direkt till Patric Zammit som är ansvarig för Avnet electronics marketing EMEA.
Avnet Abacus är en paneuropeisk organisation med 45 kontor i 19 länder. Försäljningen brutto redovisades för 2008 till 152 miljoner euro för Avnet Time och till 178 miljoner euro för Abacus, dvs till 330 miljoner euro tillsammans.
Enligt Europartners beräkningar skulle Avnet Abacus försäljning 2008 ligga på 331,3 miljoner euro, vilket innebär näst största distributören inom segmentet kontaktdon, elektromekanik och passiva komponenter. Störst är Arrow med567,7 miljoner euro i omsättning, och på tredje plats hamnar TTI med 241,8 miljoner euro. Electrocomponents återfinns på fjärde plats, med 241,9 miljoner euro i omsättning, och på femte plats Rutronik på 198,8 miljoner euro. Sammantaget beräknade Europartners DTAM till 4,7 miljarder euro.
Avnet Abacus räknar med att få 7,4 procents marknadsandel, inom segmentet kontaktdon, passiva och elektromekanik, med en speciellt stor andel i Danmark.
Graham McBeth ser nu att andelen distribution (DTAM) av den totala komponentförsäljningen (TAM) stiger. 2005 var DTAM 25,5 procent av TAM. 2007 var siffran 26,7 procent, och den fortsätter att stiga. Några pådrivande faktorer är utvecklingen inom förnybar energi, nya lagar och regleringar samt utvecklingen inom belysning. Samtidigt väntas troligen antalet distributörer sjunka.
Avnet grundades 1921 och omsatte år 2008 17,95 miljarder dollar. Organisationen har 11 000 anställda och försäljning i 70 länder. Försäljningen är uppdelad på sju affärsområden ("Speedboats"). Den europeiska omsättningen var 2,37 miljarder euro och antalet anställda är kring 2350.
Målet med affären är att bli Europas största distributör av kontaktdon, elektromekanik och passiva komponenter.
Graham McBeth betonar att den nya organisationen får ett mer fokuserat, smalare produktutbud, med en utvidgad "linecard".
Huvudkontoret ligger i tyska Poing. Avnet Abacus har 450 anställda och tillhör organisatoriskt Avnet Electronic Marketing. Avnet Abacus stöds internt av Avnet Logistics. Det betyder att det nordiska lagret stängs och all lagerhållning sker från centrallagret i Tongeren, Belgien. England får dock ett undantag i form av ett lokalt lager. Mot slutet av året kommer all verksamhet att bygga på en gemensam IT-plattform.

Comments are closed.