Almi Invest investerar i Bluetest

Det nystartade Almi Invest investerar, tillsammans med QuieTek, 4 miljoner kronor i det Göteborgsbaserade företaget Bluetest.

Almi Företagspartner etablerade under våren det nya Almi Invest AB med syftet att öka tillgången på riskkapital för företag i tidiga skeden och företag i expansionsfaser.
Almi Invest investerar nu i Bluetest, ett företag som utvecklat en ny teknik för antennmätningar. Investeringen sker tillsammans med QuieTek, ett ledande Taiwanesiskt testföretag. Tillsammans investerar Almi och QuieTek 4 miljoner kronor.
Bluetests patenterade teknik har vi tidigare beskrivit i Elektronik i Norden. Den gör det möjligt att testa trådlösa produkter upp till 10 gånger snabbare och mer kostnadseffektivt än med nuvarande tekniker. Bluetest teknik används av företag som utvecklar mobiltelefoner och laptops för att optimera viktiga prestanda som upp och nedlänkshastighet, täckningsområde och batterilivslängd. Tekniken förutspås bli dominerande för tester inom det mycket snabbt växande området trådlösa produkter.
Bland Bluetests kunder återfinns idag 8 av de största mobiltillverkarna i världen och 3 av de största mobiloperatörerna.
– Bluetests försäljning av testkammare till världsledande tillverkare i Japan, Korea, Taiwan, och USA har under de senaste två åren ökat mycket kraftigt och vi har periodvis fått anstränga oss utöver det vanliga för att hinna leverera i tid. Med de nya delägarna Almi Invest och QuieTek får vi ett välbehövligt finansiellt och tekniskt tillskott för att kunna fortsätta växa snabbt, säger Mats Andersson, vd Bluetest AB.
– Det här är ett utmärkt exempel på Almi Invests verksamhet. En investering i ett företag med stor tillväxtpotential men i ett tidigt skede där det privata riskkapitalet ofta har ett mindre intresse av att investera. Det är extra roligt att vår första investering sker i samarbete med en utländsk partner och att vi därmed lockat internationellt kapital till Sverige” säger Jan Bengtsson vd Almi Invest AB.
QuieTek är ett ledande Taiwanesiskt testföretag. Man erbjuder certifieringstester åt bl a mobil/laptop-tillverkare i Taiwan och Kina. Man jobbar också som distributör av testkammare och testinstrument samt utvecklar och säljer egna testutrustningar.
QuieTek grundades 1998 och har idag 304 anställda fördelat på Taiwan och Kina.

Comments are closed.