Ökade intäkter för ARM

ARM ökade intäkterna med 19 procent under det fjärde kvartalet i fjol, jämfört med samma kvartal 2013. För helåret 2014 ökade intäkterna med 11 procent, enligt företagets bokslut.

Intäkterna för licensiering inklusive royaltes ökade med 19 procent till 225,9 miljoner pund under det fjärde kvartalet 2014 och med 11 procent till 714,6 miljoner pund för helåret 2014 jämfört med samma perioder året innan.

Vinsten före skatt ökade med 25 procent till 118,9 miljoner pund för Q4 och med 13 procent till 411,3 miljoner pund för helåret, i samma jämförelse som ovan.

ARM förväntar sig en tillväxt av intäkterna från licenser under helåret 2015 kommer att vara i linje med företagets medelfristiga bedömning. Efter den ökade tillväxten av intäkter från royalties under andra halvan av 2014 och med ett stort utbud av OEM-introducerade produkter, baserade på arkitekturen ARMv8-A, är utsikterna för royaltyintäkter under 2015 uppmuntrande. Intäkterna från både licenser och royaltyintäkter under 2015 förväntas vara i linje med marknadens och koncernens förväntningar. ARM räknar med att de totala intäkterna för koncernen under Q1 kommer att öka med 10 procent jämfört med förra året, enligt ett pressmeddelande.

– Under Q4 och hela 2014 har ARM har haft en stark tillväxt av licensintäkter som drivits på av marknadsledande halvledarföretag, som ökat sitt engagemang i att använda ARM-tekniken, och av en breddning med en rad nya kunder som väljer ARM-tekniken för första gången. Som väntat ökade tillväxttakten för ARM:s royaltyintäkter under fjärde kvartalet. Då ARM-partnerskapet fortsätter att vinna marknadsandelar och då chips baserade på ARMv8-A-processorer och Mali graphics IP startar att levereras i högre volymer, är utsikterna för royaltyintäkter under 2015 och därefter uppmuntrande, säger Simon Segars, chief executive officer för ARM.

Comments are closed.