Ökad förlust för Partnertech

Partnertech rapporterar ett resultat efter skatt på -9,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet i år. Det är ett sämre resultat än den redovisade förlusten på motsvarande -3,6 miljoner kronor för samma period ifjol.

Omsättningen på 482,1 miljoner kronor för kvartalet är dock i en liten ökning jämfört med samma period i fjol (478,3 MSEK).

För de första nio månaderna är resultatet efter skatt -28,4 miljoner kronor, en ökning av förlusten från motsvarande -16,4 miljoner kronor jämfört med i fjol. Omsättningen för perioden rapporteras till 1 563,5 miljoner kronor, en mindre nedgång från fjolårets omsättning på 1 592 miljoner kronor.

Resultatet belastas med cirka 10 miljoner kronor från en extraordinär kostnad till följd av uppsägningar i Storbritannien och från reservationer för eventuella kundförluster.

– Tredje kvartalets resultat visar att vi har mycket att göra innan vi kan nå en hållbar lönsamhet och tillväxt, men min tillförsikt är inte förändrad. Med fabriken i Myslowice igång har vi en mycket bra industriell struktur, för att inte nämna breda och konkurrenskraftiga erbjudanden. De flesta av våra enheter presterar bra men för de andra har vi vidtagit åtgärder för att säkerställa en utveckling i rätt riktning, säger Partnertechs vd och styrelseordförande Leif Thorwaldsson.

Comments are closed.