Kommunikationssamhällets klimatpåverkan kartlagd

Siffrorna presenteras av ett forskarteam på KTH:s Centre for Sustainable Communications där representanter från KTH, Ericsson och TeliaSonera ingår.

Kommunikationsbranschen producerar inte bara pixlar och bytes. Sammanlagt står IT- och telekomsektorn tillsammans med mediesektorn för 3 procent av världens totala koldioxidutsläpp. Det är resultatet av den första heltäckande akademiska studien av kommunikationssamhällets globala klimatpåverkan, meddelar KTH i ett pressmeddelande.

Enligt studien stod IT- och telekomsektorn 2007 för 1,3 procent av världens totala klimatpåverkande utsläpp vilket motsvarar 620 megaton koldioxidekvivalenter (CO2e). Medie- och underhållningsbranschen stod för 1,7 procent av världens klimatpåverkande utsläpp eller 820 megaton CO2e. Sammanlagt ger kommunikationsbranschen upphov till 3 procent av världens totala klimatpåverkande utsläpp vilket innebär 1 440 megaton CO2e.

Teamet bakom studien tog ett samlat grepp om hela kommunikationsbranschen vilken inkluderar data, mobiltelefoni, fast telefoni, TV, tryckta medier och andra medieprodukter (musikspelare, digitalkameror, spelkonsoler, med mera). I siffrorna ingår också den faktiska IT-infrastrukturen (nätverk och datacenter) som krävs för att möjliggöra de globala tjänsterna.

Ett intressant delresultat är att tillverkningen av kommunikationsteknologi står för en relativt stor andel av de totala utsläppen, men fortfarande står driften för cirka dubbelt så mycket totalt sett. Ett tydligt exempel är TV-användningen som förorsakar tre gånger så stora klimatutsläpp som tillverkningen av TV-apparater och andra TV-relaterade produkter.

– Det finns en stor potential att minska energiförbrukningen för konsument- och nätverksprodukter. En framtida utmaning för tillverkare kan vara att minska energiförbrukningen per användare så pass mycket att sektorns globala energiförbrukning inte ökar. En halvering per användare skulle innebära att dubbelt så många människor kan få tillgång till kommunikation och media för samma energikostnad, säger Jens Malmodin på Ericsson Research.

Enligt studien fanns det 2007 över tre miljarder mobiler i användning, en miljard datorer och 1,7 miljarder TV-apparater. Idag finns redan 4,5 miljarder mobiltelefoner.

– Makroperspektivet är viktigt för att följa trenden för de produktgrupper som har störst klimatpåverkan. Även om mer energieffektiva produkter tas fram så kan en ökad mängd produkter ge upphov till negativa miljöeffekter sammantaget, säger Åsa Moberg, forskare på Centre for Sustainable Communications vid KTH.

– Samtidigt vet vi att IT-kommunikationsteknologins möjlighet att minska de globala koldioxidutsläppen är betydligt större än de utsläpp sektorn själv genererar. Men detta faktum är ingen ursäkt för att inte fortsätta arbeta med energieffektiviseringar inom sektorn, tillägger Dag Lundén på TeliaSonera.

Studien Greenhouse Gas Emissions and Operational Electricity Use in the ICT and Entertainment & Media Sectors publiceras i det kommande numret av Journal of Industrial Ecology.

Comments are closed.