2,2 miljoner för strategiskt samarbete

Elisabeth Uhlemann, doktor i trådlös kommunikation vid Högskolan i Halmstad får drygt två miljoner från Vinnova för att under tre år arbeta med strategisk industrinära forskning.

Elisabeth Uhlemann forskar kring tillförlitlig radiokommunikation, vilket förenklat innebär att rätt information ska komma fram i rätt tid.

– De trådlösa tekniker och system som finns i dag uppfyller antingen det ena eller det andra kravet, men inte båda, förklarar Elisabeth Uhlemann. Inom exempelvis fordonsindustrin arbetar man med olika sätt att höja trafiksäkerheten. Kommunikation mellan fordon kan vara ett sätt att minska antalet olyckor genom att de snabbt varnar varandra om farliga situationer. För att detta ska bli möjligt måste man veta att informationen man skickar både kommer fram i rätt form och i rätt tid.

Liknande teknik finns även i fabriksmiljöer vid övervakning av olika typer av processer och robotar. Nuvarande sätt att lösa denna typ av krav är inte tillräckliga. Elisabeth Uhlemanns forskning handlar om att designa system för sådan tillförlitlig kommunikation, ända ner på chipnivå.

Bidraget från Vinnova är dessutom inledningen på ett viktigt samarbete mellan forskargruppen CERES vid Högskolan i Halmstad och Mälardalen Real-Time Research Centre, vid Mälardalens högskola. Det involverar också ett nära samarbete med industrin.

Satsningen ingår i Vinnovas program VINNMER som ska förstärka meriteringsmöjligheterna för i första hand kvinnliga disputerade forskare inom strategiskt viktiga områden.

CERES, Centre for Research on Embedded Systems, är en forskargrupp vid Högskolan i Halmstad där man forskar kring samverkande inbyggda system.

Comments are closed.