OEM International förvärvar Scapro AB

OEM Electronics AB, ett dotterbolag i OEM International-koncernen har tecknat ett avtal i syfte att förvärva Scapro AB:s verksamhet inom komponentförsäljning.

Scapros sortimentet består bland annat av tangentbordslösningar, kondensatorer och ferriter.

Affären beräknas vara slutförd under maj med tillträdesdag den 1 juni 2011.

– Förvärvet ger ett viktigt produktmässigt tillskott till OEM Electronics samtidigt som kompetens tillförs. Detta gör att bolaget kommer bredda sitt kunderbjudande och stärka konkurrenskraften, kommenterar Urban Malm, vd för OEM Electronics AB.

Förvärvet är en så kallad inkråmsaffär där OEM förvärvar lager och immateriella tillgångar såsom varumärken, kund- och leverantörsavtal med mera.

Köpeskillingen uppgår till 3 miljoner kronor samt en tilläggsköpeskilling som baseras på verksamhetens utveckling under 2011. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på OEM:s resultat under innevarande år, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.