4 000 får gå från Nokia

I enlighet med sin nya strategi tillkännagav Nokia idag planer på att bland annat anpassa sin globala arbetsstyrka. Dessa åtgärder är en del av Nokias mål att minska rörelsekostnaderna med 1 miljard euro för helåret 2013 jämfört med helåret 2010, vilket meddelades av företaget den 21 april.

Tidigare idag meddelade Nokia planer på att bilda ett strategiskt samarbete med Accenture som ska leda till en överföring av Nokias Symbianverksamhet, inklusive cirka 3 000 anställda, till det företaget.

Dessutom planerar Nokia också att minska sin globala arbetsstyrka med cirka 4 000 anställda till slutet av 2012, med en majoriteten av neddragningar i Danmark, Finland och Storbritannien. I enlighet med de olika ländernas juridiska krav har Nokia inlett diskussioner med respektive lands arbetstagarrepresentanter i dag.

Nokia planerar även att stärka företagets forskning och produktutvecklingssiter så att varje plats har en tydlig roll och ett tydligt uppdrag. Nokia räknar med en utbyggnad av vissa FoU-platser och nedläggning av andra.

Nokia räknar med att personalminskningarna kommer att ske i etapper fram till slutet av 2012, länkat till Nokias planerade produkt- och tjänsteportfölj. Under denna period avser Nokia att öka på sin kapacitet för utveckling av Nokias smarttelefoner baserade på Windows Phone-plattformen.

Alla anställda som berörs av planerna på neddragningar kommer att kunna stanna på Nokias lönelista fram till slutet av 2011, lovar företaget.

– Vi erbjuder dem som förlorar sina jobb en rad alternativ, som individuella återanställningsstöd och vidareutbildning för att göra investeringar för att främja innovation och att arbeta med olika partners för att skapa nya möjligheter, säger Nokias vd och styrelseordförande Stephen Elop.

Comments are closed.