Obducat köper tyskt

Nanoteknikföretaget Obducat AB har ingått avtal om att förvärva det tyska mems- och nanoelektronikföretaget. Solar-semi GmbH. Förvärvet innebär bland annat att Obducat mer än fördubblar sin installationsbas och tredubblar sin omsättning.

– Förvärvet av Solar-semi ligger i linje med den strategi som vi i styrelsen beslutade om redan november 2013. Den innebär att vi ska komplettera vår nuvarande kärnkompetens med närliggande spetskompetens och produkter till nanoimprintlitografi, säger Henri Bergstrand, ordförande för Obducat AB.

Solar-semi har enligt Obducat en mycket stark position inom de expansiva områdena OLED- och LCD-displayer och är idag leverantör till ett stort antal globala kunder, till exempel Nasa, Infineon, Sumitomo, Omnisun och STMicroelectronics. Solar-semi har enligt Obducat även en ytbeläggningsteknik som ligger i den absoluta framkanten.

– Genom förvärvet av Solar-semi kan vi erbjuda en världsunik kombination av vår nanoimprintlitografi-teknik och den ytbeläggningsteknik som Solar-semi har. Våra teknologier kompletterar och stärker varandra och tillsammans får vi ett väsentligt starkare kunderbjudande, säger Patrik Lundström, vd för Obducat AB.

Köpeskillingen uppgår till motsvarande cirka 7,6 miljoner kronor och erläggs dels genom kontant betalning, dels genom utgivande av konvertibler. Förvärvet delfinansieras genom en riktad emission av nya B-aktier. Beslut har även fattats om en mindre kvittningsemission av nya B-aktier.

Solar-semi har en omsättning på cirka 55 miljoner kronor och 30 anställda. Efter förvärvet kommer Obducat redan under 2015 att omsätta cirka 80 miljoner kronor och ha 53 medarbetare. Solar-semi grundades 2009 men har en historik som sträcker sig tillbaka till 1994 då bolaget knoppades av från ett annat tyskt bolag. Solar-semi fokuserar på ytbeläggningsteknik och speciellt de expansiva områdena OLED- och LCD-displayer samt mikromekanik (mems).

Förvärvet förväntas slutföras i slutet av november 2015.

Comments are closed.