Nytt larmsystem ska utnyttja M2M-mobiltelefoni

Cinterion, leverantör av M2M mobiltelelösningar, har tillsammans med Denso, leverantör till fordonsindustrin, framgångsrikt demonstrerat överföring av “112” paneuropeiska, fordonsanslutna nödsamtal under Ertico – ITS europeiska möte i Bryssel.

Det sammanföll med lanseringen av det treåriga, sameuropeiska pilotprogrammet HeERO. Konceptet togs fram redan 2002 men har försenats på grund av avsaknaden av standarder och de höga kostnaderna för utbyggnaden av nödvändig infrastruktur.

Larmsystemet (112 eCall-system) syftar till att snabbt larma räddningstjänsten och därmed förhoppningsvis bidra till att rädda liv och öka trafiksäkerheten. Ett nödsamtal kan antingen genereras manuellt av en person i fordonet eller automatiskt genom aktivering av sensorer anslutna till fordonet, om en olycka inträffar. Vid aktivering etablerar systemet i fordonet en ”112”-röstanslutning direkt till den mest relevanta larmcentralen. En minimiuppsättning uppgifter (MSD) med viktig information om olyckan såsom tid, plats och fordonets beskrivning skickas över inombands via röstkanalen till räddningstjänstens personal vid den aktuella larmcentralen.

För att genomföra demonstrationen integrerade Cinterion den senaste versionen av 3GPP/ETSI in-band technology-standarden i sin mobiltelemodul för fordon. Denso International Europe integrerade denna kommunikationsmodul till ett i fordonet uppgraderat prototypsystem. Vid visningen överfördes multipla MSD:er snabbt och framgångsrikt vilket styrker förmågan att integrera den senaste ”3GPP eCall in-band”-specifikationerna till en fältmässig lösning.

The pan-European in-vehicle emergency call även kallat “eCall”, beräknas ha en potential att spara upp till 2 500 liv per år när det blivit helt utbyggt, minska trafikskadornas omfattning och ge betydande besparingar åt samhället avseende sjukvård och minskat mänskligt lidande. Det paneuropeiska eCall-konceptet drogs igång 2002 och sedan dess har mer än 120 organisationer undertecknat samförståndsavtalet (i ett MoU) för eCall, inklusive 20 medlemsstater inom EU, och eCall har identifierats som ett av de prioriterade områdena i ITS-direktivet.

HeERO är ett harmoniserat eCall paneuropeiskt projekt som får ekonomiskt stöd från EU-kommissionen. Italien, Tyskland, Rumänien, Tjeckien, Grekland, Nederländerna, Kroatien, Finland och Sverige, som också blir de nio länder som kommer att implementera, testa och driva en ”ecall pre-deployment” försöksverksamhet under de kommande tre åren via HeERO projektet. Det för att förbereda en utbyggnad av nödvändig infrastruktur i Europa och tillsammans bland annat implementera och validera de överenskomna europeiska eCall-standarderna.

Comments are closed.