Enea i allians med Timesys

Enea meddelar att de nyligen genomfört förstärkningar inom Linux-området för att bättre stödja kunder som bygger och driftsätter multicoresystem. De två första aktiviteterna inkluderar en allians med det oberoende Linuxföretaget Timesys och ett medlemskap i Linux Foundation.

Enea har inlett ett strategiskt samarbete med Timesys genom vilket Enea inte bara kommer att sälja utvecklingsmiljön LinuxLink utan även använda denna teknologi för att skapa tekniska plattformar som kombinerar Linux med Eneas egna produkter. På så sätt kan Enea ge stöd åt det allt vanligare kundscenariot, att ett realtidsoperativsystem som till exempel Enea OSE och Linux används på samma multicoreprocessor. Företaget planerar för att rulla ut sina första multicore-plattformar under första kvartalet 2011. I överenskommelsen om ett globalt samarbete med Timesys kommer Enea även att bilda en första supportfront till kunder som använder LinuxLink och de båda företagen kommer att genomföra gemensamma marknadsaktiviteter.

Som medlem i Linux Foundation kommer Enea att kunna bidra med förbättringar i kodbasen för Linux, speciellt inom områden som telekom och inbyggda system där Enea har mer än 40 års erfarenhet. Dessutom kommer Enea att kunna påverka Linux framtida utveckling på ett bättre sätt genom medverkan i tekniska projekt, arbetsgrupper och andra forum inom organisationen.

Enea har lång erfarenhet av att stödja och leverera Linux till sina kunder.  2007 köpte Enea QiValue, en nordeuropeisk leverantör av Linux konsulttjänster. QiValue utvecklades senare till Enea Linux Competence Center (ELCC). 2009 lanserade ELCC ”the Enea Linux Project Framework” (ELPF), en lättare version av en Linux utvecklings- och konfigureringsmiljö avsedd för att snabbt komma igång med Linux-projekt.  Under våren 2010 meddelade Enea att de ingått en strategisk överenskommelse med Netlogic för att leverera en integrerad ”Linux build and configuration”-miljö inklusive teknisk support för Linux multicore XLR, XLS, och XLP-processorer. Den miljön finns även tillgänglig idag.

Comments are closed.