EIO kräver ramverk för viktiga teleinstallationer

I helgen blev stora delar av Västerbotten och Norrbotten utan mobiltelefoni efter att en fiberoptikkabel klippts av utanför Luleå. Installatörsorganisationen EIO efterlyser nu en reglering av installationer av fiberoptiska nät och kablar för tele och data.

Det är långt ifrån första gången infrastrukturen för kommunikation slås ut efter kabelbrott. Att det dessutom berodde på ett rent sabotage gör det extra allvarligt.

– Att en fiberoptisk kabel ligger helt oskyddad och så lätt kan utsättas för sabotage pekar på ett mycket stor samhällsproblem. I förlängningen handlar det om fara för människoliv när Sveriges infrastruktur för samhällsviktiga kommunikationer är så sårbar, säger Joakim Carlsson, ansvarig för området tele-, och data- och säkerhet på Elektriska Installatörsorganisationen EIO, bransch- och arbetsgivarorganisation för 2600 elteknikföretag i Sverige.

EIO uppger att under i flera år, bland annat genom seminarier i Almedalen, pekat på problemet och faran med att marknaden för installationer och underhåll av kablar för data- och telekommunikation är helt oreglerad.

– Mig veterligen är det första gången en pulsåder i det fiberoptiska nätet utsätts för rent sabotage, men flera gånger under de senaste åren har det skett kabelbrott i samband med arbeten, bränder och kabelstölder – kabelbrott som slagit ut regionala delar av Sveriges infrastruktur för kommunikation, säger Joakim Carlsson.

– Därför har vi under flera år pekat på riskerna med att det inte finns några kompetenskrav för de personer som arbetar med så här viktiga installationer, till skillnad då mot elektriker och starkströmsinstallationer där det finns båda lagar och branschkrav på installatörerna.

Jan Siezing, vd för EIO, efterlyser ett initiativ från riksdagen för att få en tydligare bild av ansvarsfördelningen i frågan kring den så kallade femte infrastrukturen, det vill säga de fibernät som hanterar allt fler viktiga samhällsfunktioner. Det är försvarsutskottet som har huvudansvaret för Sveriges krisberedskap, men även utskotten för trafik-, närings- och socialfrågor är delaktiga. Jan Siezing föreslår att försvarsutskottet tar initiativ till att skapa samverkan inom det här viktiga området.

– Det är inte lagstiftning vi är ute efter. Men jag efterlyser ett gemensamt ramverk för alla aktörer på marknaden. På så sätt kanske vi undviker ett betydligt värre scenario än det vi nu upplevt i Norrbotten och Västerbotten, även om det var illa nog för dem som drabbades. Men enligt räddningstjänsten kom i alla fall inga människor till skada den här gången. Men vad händer nästa gång, frågar sig Jan Siezing.

Comments are closed.