Annons

Nytt EU-projekt för bättre batterier

Industri och forskare från Europa samlas nu i ett EU-projekt som ska göra elfordon billigare och minska klimatpåverkan. Målet är att tillsammans utveckla nästa generations säkra, högprestanda-litiumjonbatterier för både skotrar, personbilar och tunga fordon.

Genom att snabba på utvecklingen av dessa batterier ska projektet stärka marknaden för elfordon, bland annat tack vare att batterierna Ska göras billigare.

– Dessutom minskar förbrukningen av fossila drivmedel som påverkar klimatet, säger Karin Davidsson, forskningsledare för batteri- och hybridsystem på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och projektledare för den svenska delen av projektet.

Arbetet innebär en industrialisering av katodmaterial avsett för 5 V, anodmaterial samt elektrolyt. Batterierna ska ha en energidensitet på minst 270 Wh/kg till en kostnad av max 200 €/kWh.

Projektet har döpts till eCAIMAN (Electrolyte, Cathode and Anode Improvements for Market-near Next-generation Lithium Ion Batteries). Det pågår fram till 2019 och omsluter drygt 53 miljoner kronor. Av dessa går cirka 8 miljoner kronor till de svenska deltagarna.

Projektdeltagare är: AIT, Österrike; ARKEMA, Frankrike; CEA, Frankrike; CERTH, Grekland; CIDETEC, Spanien; CRF, Italien; EUTEMA, Österrike; IMERYS, Schweiz; Lithops, Italien; Piaggio, Italien; POLITIO, Italien; SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Sverige; Thinkstep, Österrike; AB Volvo, Sverige.

Comments are closed.