Nytt embedded-konsortium för standardisering

Under den pågående mässan Embedded World offentliggjordes idag starten för en ny embedded standardiseringsgrupp där bland annat företag såsom Advantech, congatec, Data Modul, Kontron, MSC, och SECO ingår.

]Standardization Group Embedded Technologies (SGET) meddelar att de kommer att hålla ett konstituerande möte i början av mars. Gruppen strävar efter att utveckla och underhålla specifikationer för inbyggda datorsystem i syfte att främja nya standarder för inbyggnadstekniker som uppfyller kraven från marknaderna.

– Målet för medlemmarna i standardiseringsgruppen för Embedded Technologies är att skapa en ny, kraftfull global kommitté för specifikationer av inbyggda datorsystem, som kommer att arbeta snabbare och med mycket mindre byråkrati än jämförbara organisationer. För att uppnå detta har SGET bland annat etablerat förenklade regler och kortare perioder för invändningar, vilket gör att specifikationer snabbare kan godkännas enligt Dirk Finstel vid Kontron AG, som menar att detta är en av de främsta orsakerna till grundandet av konsortiet.

– Den snabba tekniska utvecklingen inom embedded kräver samarbete även mellan konkurrerande företag. Detta kan endast lyckas om vi följer övergripande bestämmelser. En kommitté som kan agera snabbt ger oss möjlighet att gemensamt och direkt reagera på marknadens krav. Det är därför vi välkomnar grundandet av det nya konsortiet, säger Christian Eder vid congatec.

Standardiseringsgruppen för Embedded Technologies kommer att registreras som en förening, i enlighet med tysk lag. SGET kommer att bilda de första arbetsgrupperna för ”Computer-on-Module”-specifikationer. Qseven och en dedikerad för ARM modul-specifikation.

Comments are closed.