Agilent 3000 X går till 1 GHz

Agilent Technologies kompletterar sin InfiniiVision X-Series Oscilloskop med fyra nya 1 GHz-modeller och DVM-möjligheter.

 

Prismässigt uppges de nya modellerna ligga på en nivå motsvarande oscilloskop med hälften så stor bandbredd.
Till dessa nya modeller kommer en ny 1 GHz aktiv prob som passar 3000 X-seriens modeller: N2795A. Dess pris anges kunna konkurrera med en passiv prob.
Till såväl 2000 X- som 3000 X-seriernas oscilloskop finns som option en 3-siffrors digitalvoltmeter (DVM) och en 5-siffrors frekvensräknare. Mätningarna tas från de triggade oscilloskopmätningarna, med dess anslutningar.
Mätningarna presenteras på ett 7-segments display, som alltid är tillslaget.
Mätinstrumentets möjligheter kan, med optioner, sammanfattas som ”fyra instrument i ett”, vilket innebär analog och digital mätning, förutom inbyggda funktioner för protokollanalys samt funktionsgenerering.
Som exempel på prissättning kostar ett 1 GHz oscilloskop med 2 analoga kanaler och 16 digitala  9 600 euro.
Tidigare levererade 500 MHz oscilloskop i 3000 X-serien kan uppgraderas från 500 MHz till 1 GHz för 1800 euro (2 kanaler) eller 2400 euro (4 kanaler).

 

Comments are closed.