Nytt analysverktyg för Java

GrammaTech Inc. som utvecklar verktyg för källkodsanalys, meddelade att de nu lanserar CodeSonar för Java. Verktyget fungerar för all Java-kod, inklusive kod skriven för Android.

Analysen flaggar för kvalitets- och säkerhetsdefekter och uppges också fungera smidigt med CodeSonar för C/C++, vilket gör att utvecklare kan analysera kod skriven på flera språk och hantera varningar på en och samma plats.

– CodeSonar har alltid varit populärt för kunder som skriver programvara med hög säkerhet i C/C++. Många av våra kunder använder också Java. Den här versionen ger dem möjlighet att använda ett enda verktyg med ett enhetligt användargränssnitt för båda språken, säger Paul Anderson, vice vd för Engineering vid GrammaTech.

CodeSonar för Java arbetar också parallellt med ”open source”-Javas statiska analysmotorer FindBugs och PMD. Resultat beräknade med FindBugs och PMD importeras automatiskt till CodeSonar, där utvecklare kan dra nytta av CodeSonars infrastruktur för att hantera varningar och rapportering. De fördelarna som GrammaTech räknar upp med den nya produkten är enklare och rikare anteckningar av varningar, spårning av metrik på kodnivå och visualisering av kvalitetstrender. Användarna har även möjlighet att utnyttja CodeSonars automatisering av funktioner i arbetsflöden, till exempel automatisk tilldelning av en varning till utvecklaren som gjort relevanta ändringar i filen.

Analysverktyget CodeSonar har länge används av utvecklare av programvara för inbyggnad i uppdragskritiska applikationer såsom i satelliter, avionik, industrifastigheter och medicintekniska produkter. Företag utanför det säkerhetskritiska området har också börjat använda CodeSonar för att förbättra programvarans tillförlitlighet och säkerhet. Det inkluderar organisationer som utvecklar programvara för trådlösa enheter, nätverksutrustning och konsument elektronik, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.