VTT bygger ut för tryckt intelligens

Det finska forskningsinstitutet VTT bygger ut sin pilot tillverkningsmiljö för ”tryckt intelligens” till att omfatta ”rulle-till-rulle”-montering av 3D plastprodukter inom ett brett utbud av elektronik såsom för hemelektronik, fordonsindustrin, hälsovård och för välbefinnande.

Tack vare en automatiserad produktionslina kan företag nu testa nya produktkoncept och snabbare och billigare än förut lansera dem på marknaden. Anläggningen är döpt till PrintoCent Pilot Factory och är avsedd för industrialisering av vad VTT betecknar som ”tryckt intelligens”. Anläggningen omfattar nu även en rulle-till-rulle monteringsprocess, förutom den rulle till rulle pilottrycklina som startades upp under våren. PrintoCents produktifieringsmiljö vid VTT Technical Research Centres lokaler uppges ha den mest avancerade industrialiseringskapaciteten och säger sig ligga minst två till tre år före andra.

Idén med tryckt intelligens är att tillverka funktionell elektronik i så stora mängder – i så hög hastighet och till så låg kostnad – att de kan användas till massproducerade produkter. Poängen med rulle-till-rulle-montering är att kombinera den funktionalitet som skapats med tryckteknik – flexibelt och med unika formfaktorer – med robusta och industriellt mogna kisel-baserade komponenter och andra elektroniska komponenter i en funktionell slutprodukt.

Påskyndar kommersialiseringen av tryckt intelligens

På den nya och unika, automatiserade produktionslinan kan olika typer av komponenter placeras på flexibla substrat och på en kontinuerlig bana. Linan kan hantera hela rullar eller substrat i arkformat, och uppges kunna användas för att montera en stor variation av komponenter, från halvledarkretsar på 100 μm och upp till flexibla solpaneler och batterier.

I den flexibla produktionslinan kan företag testa nya produktkoncept, systematiskt utveckla koncept till förkommersiell nivå, optimera tillverkningsbarheten och effektivisera produktionen av prototyper på upp till tusentals enheter för verifiering och marknadstester.

En formsprutningsmaskin ska adderas till tillverkningskapaciteten i slutet av året, vilket möjliggör att de att de monterade, funktionella substraten sömlöst kan integreras i 3D plastprodukter i en formsprutningsprocess. VTT bedriver aktiv forskning och utveckling inom området rulle-till-rulle-montering, plastintegration och inom att bädda in nya optiska och elektriska egenskaper i sömlösa 3D plastprodukter, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.