Omvandlare med mikrowattförbrukning

18 bits SAR A/D-omvandlarna AD7989-1 och AD7989-5 från Analog Devices förbrukar 400 µW vid 100 kSPS.

A/D-omvandlarna har 18 bits sampling, deras noggrannhet specificeras till ±1 LSB och dynamiken uppgår till 98 dB SNR vid 1 kHz. Båda A/D-omvandlarna finns att få för en genomströmningshastighet av antingen 100 kSPS (AD7989-1) eller 500 kSPS (AD7989-5). Kretsarna har en seriell gränssnittsport som kan användas på flera olika sätt.
Effektförbrukningen anpassas genom skalning mot genomströmningshastigheten för att kunna undvika värmeproblem i konstruktioner med intensiv datainsamling. Vid 100 kSPS är strömförbrukningen 400 µW.
A/D-omvandlarna AD7989-1 och AD7989-5 är de senaste tillskotten i Analog Devices PulSAR-sortiment. I detta ingår 18 och 16 bits A/D-omvandlare med hög precision från 100 kSPS till 1 MSPS. De ger möjligheter till stiftkompatibel uppgradering/nedgradering för många olika marknader, bland annat för batteridriven utrustning, datainsamlingssystem och medicinska instrument.

 

Comments are closed.