Nya stororder inom Life Science till Prevas

Prevas fortsätter att växa inom området Life Science. De senaste månaderna har företaget fått order värda ca 34 miljoner kronor.

Under slutet av kvartal två och i början av kvartal tre har Prevas tecknat ett flertal stora och strategiskt viktiga utvecklingskontrakt inom området Life Science.
– Life Science är ett expansivt område som kännetecknas av innovativa och högteknologiska instrument och lösningar. Vi är mycket glada över att kunderna fortsätter att ge oss sitt fulla förtroende inom detta område, säger Robert Tönhardt ansvarig för expertcentrat Life Science på Prevas.
Prevas verksamhet bedrivs delvis i flera olika s k Centers of Excellence, expertcentra, som fokuserar på olika kundgrupper och branscher. Denna fokusering gör att företaget lättare kan möta krav  när det gäller t ex kortare utvecklingstider, design, bättre kvalitet och uppkopplingsmöjligheter.

Comments are closed.