Mats Johansson blir ny vd för Orbit One

Nuvarande vd för kontraktstillverkaren Orbit One, Christer Malm, går i pension och Mats Johansson, delägare och ekonomichef i många år, tar över. Ny vice vd blir Ulf Karlsson som är global produktionschef sedan 2007 och är platschef vid fabriken i Ronneby.

– Orbit One kommer att fortsätta den utstakade vägen och vi kommer att hålla fast vid vår strategi. Min viktigaste uppgift blir att förena styrkorna hos de olika enheterna och ta vara på den otroliga kompetens vi har inom företaget. Jag ser också ett ökat fokus på den ryska marknaden där allt fler internationella företag söker leverantörer. Vi ska dessutom genomföra ett stort investeringsprogram som ytterligare kommer att stärka vår konkurrenskraft, berättar Mats Johansson.
Christer Malm kommer att fortsätta fram till årsskiftet som senior advisor, för att på halvtid arbeta med affärsutveckling och vissa kundkontakter. Han kvarstår som delägare i Orbit One och fortsätter  arbetet i företagets styrelse.
Orbit One har tillverkningsenheter i Ronneby, Karlskrona, Stockholm och Kalix samt i Ryssland och Polen.

 

Comments are closed.