Nya affärsområden inom Enea

Enea skapar två nya självständiga affärsområden, Software och Consulting, i en strategi för ökat fokus.

Affärsområde Software, som omfattar Enea's globala mjukvaruaffär och relaterade tjänster, ska fokusera på företagets position inom realtidsoperativsystem (RTOS). Affärsområde Consulting utgörs av konsultverksamheter i Sverige, Rumänien och USA och fokuserar på lokal expertkompetens kombinerad med ”off-shoring”. Därmed ska Enea ge ökat utrymme för respektive affärsområde att utvecklas och målet är att nå 20 procents lönsamhet inom Software och 10 procent för Consulting.

Realtidsoperativsystemet OSE är Eneas dominerande produkt och utgör enligt ett pressmeddelande 46 procent av försäljningen inom Software. OSE har under åren 2006 till 2008 visat en sammanlagd försäljningstillväxt på 31 procent.

För operativsystem och verktyg för multicore spås en kraftigt ökad tillväxt de närmaste åren och Enea avser nu öka konkurrenskraften genom att koncentrera sina investeringar inom utveckling, marknadsföring och försäljning inom det här området. Företaget har också förstärkt närvaron i Asien successivt under 2009 genom en utökning av RTOS-specialister på kontoren i Shanghai och Beijing.

Konsultverksamheten utgör en betydande del av Enea och har under perioden 2006 till 2008 visat en tillväxt på 29 procent. Verksamheten är enligt företaget specialiserad på utveckling av inbyggda system och annan mjukvara. Den nya strategin för affärsområde Consulting innebär ett ökat marknadsfokus för de olika lokala affärerna inom sina etablerade industri- och specialistområden. Vidare införs en ökad grad av självständighet för att få ökad konkurrenskraft och flexibilitet på de lokala marknaderna.

Eneas verksamhet omfattar telekominfrastruktur, mobiltelefoner, medicinteknik, fordon och flyg.

Comments are closed.