Anslag till forskning om nanorisker

Forskningsrådet Formas satsar 25 miljoner kronor under fem år på ett forskningsprojekt där Göteborgs universitet och Chalmers ska undersöka risker med tillämpningar av nanoteknik.

Anslaget ingår i Formas enskilt största satsning på starka forskningsmiljöer som omfattar totalt 175 miljoner kronor. Projektet är döpt till NanoSphere: Centre for interaction and risk studies in Nano-Bio-Geo-Sociotechno-sphere interfaces och leds av Martin Hassellöv, forskare vid institutionen för kemi vid Göteborgs universitet. Målet med projektet är att få till stånd bättre riskbedömningar vid tillämpningar av nanoteknik.
– Mycket roligt och ett stort grattis till Martin Hassellöv. Den grupp han leder arbetar inom ett mycket spännande område, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

Den snabba utvecklingen av nanoteknologin kräver en samtidig ökning av kunskaperna om riskerna med nanotekniken för människors hälsa, ekosystemen och samhället. Allt fler indicier pekar på att tillverkade nanopartiklar kan ge skadliga effekter, men kunskapsbilden är fragmenterad och ibland motsägelsefull. I projektet ska olika aspekter på utvecklingen av samhällets riskhantering studeras. Forskningen ska leda fram till ramverk och metoder för riskbedömning för miljömyndigheter, industrin och andra intressenter.

Projektet bedrivs tvärvetenskapligt tillsammans med Chalmers och samlar forskare från tre fakulteter vid Göteborgs universitet inom naturvetenskap, medicin och samhällsvetenskap. NanoSphere kommer också att skapa ett forum – NanovationsForumet – som bas för samspel mellan industrin, akademin, myndigheterna, intresseorganisationer och allmänheten för att stödja en hållbar utveckling av nanoteknologin.

Comments are closed.