Ny version av M2M-standard

Den globala organisationen Weightless, som levererar en royaltyfri öppen standard för att möjliggöra ”sakernas internet” (IoT), meddelar att de nu lanserar en ny version 0,9 av sin M2M-specifikation.

Weightless avser möjliggöra maskin till maskin (M2M)-system med en chipset-kostnad på mindre än 2 dollar, en räckvidd på upp till 10 km och en batteritid på 10 år. Tillkännagivandet följer det nyligen aviserade växande stödet och momentumet för standarden genom utnämningen av ARM, Cable and Wireless Worldwide, CSR och Neul till styrelsen och Promoter Group.

”Weightless” är en Special Interest Group (SIG) och namnet på den trådlösa ”wide area” globala standarden för M2M-kommunikation över kort- till medellång distans.

Lanseringen av version 0,9 av Weightless-specifikationen är ett steg mot en slutlig, stabil v1.0-release som är planerad till i slutet av Q1 2013. Version 0,9 uppges nu vara klar och betydande tillägg gjorts i MAC, säkerhet och applikations-sektionerna. Till MAC har betydande detaljer lagts till inom områden såsom hantering av larmhändelser, initialt nätverksval och hela uppsättningen av kanaler har omgrupperas och bytt namn på ett mer logiskt och konsekvent sätt. Inom säkerhet har alla aspekter av kryptering detaljerats och fastställande av Master- och Subsidary-nycklar har helt ut definierats tillsammans med uppgifter om deras lagring och transport. Inom applikationer har ett komplett protokoll för applikationer till MAC-gränssnitt producerats och länkats in i MAC-funktioner och krav. Specifikationen är nu över 300 sidor lång och innehåller alla detaljer som behövs för utvecklare att till fullo förstå och modellera det, enligt ett pressmeddelande.

0,9-specifikationen finns tillgänglig att hämta från Weightless SIG webbsida. Arbetet kommer nu att koncentrera sig på validering av specifikationen, inklusive konsekvent användning av terminologi, ordlista över termer, korsreferenser, användning av diagram med mera inför den slutliga överlämningen till ett ackrediterat standardiseringsorgan.

Weightless teknik har optimerats för att specifikt behandla de unika kraven för maskin till maskin-kommunikation och tillhandahålls som en royaltyfri, öppen standard. Den innehåller en gemensam uppsättning standarder som unikt ger de viktigaste kraven för hållbar M2M-kommunikation som uppges inte är möjlig med traditionella äldre cellulärbaserad teknik.

Mer information finns på www.weightless.org/

Comments are closed.