KTH utvecklar minsta skivresonatorn

Forskare vid KTH har tillverkat vad som uppges vara världens minsta skivresonator som ger möjlighet till en markant minskad energiförbrukning och möjliggöra överföring av större datamängder i större datorer i datacenters.

 

En skivresonator är en tunn cylinder där ljuset leds runt längs med cylinderväggarna och det blir resonans när våglängden är sådan att ljusfältet "biter sig självt i svansen". Skivresonatorn är kopplad till en optisk vågledare. Beroende på våglängden hos ljuset skickas ljuset förbi eller absorberas i skivan, det vill säga bildar ett optiskt miniatyrfilter.

Ett sådant filter kan bland annat användas till en så kallad modulator som slår av och på en ljussignal och även som en detektor för ljuset. Resultatet uppges vara ett steg på vägen mot fotonikens integrerade kretsar, med dimensioner som närmar sig transistorernas – en utveckling som är nödvändig med tanke på de allt mer komplexa och energislukande system som utvecklas, enligt KTH. Skivresonatorn är tänkt att ingå som en pytteliten komponent i större datorer i datacenter som en del i de optiska nät som ersätter de elektroniska ledningar.

– Elektroniska förbindningar i datacenter måste ersättas med optiska eftersom elektroniska förbindningars bandbredd och effektförbrukning håller på att bli omöjlig, säger Lars Thylén.

Skivresonatorn har tagits fram av docent Lech Wosinski och forskaren samt doktoranden Fei Lou vid laboratoriet för fotonik och mikrovågsteknik på KTH där också Lars Thylén arbetar som professor. Förutom att sänka effektförbrukningen kan skivresonatorn också bidra till att öka bandbredden i kretsarna, det vill säga möjliggöra att större datamängder kan skickas fram och tillbaka för samma effektförbrukning som idag, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.