Studerar tryckt belysning på plastfilm

Vinnova har beviljat 500 000 kronor till en förstudie på en hybrid mellan konventionell lysdiod och organisk lysdiod (OLED). Studien genomförs i ett samarbete mellan LEAD-företaget Ecospark och Acreo inom ramen för programmet Printed Electronics Arena.

Ecospark har utvecklat en ny generation av vita lysdioder baserade på nanotrådar av zinkoxid (ZnO) som är både kostnadseffektivare och mer miljövänlig. Genom att kombinera Ecosparks teknik med Acreos kunnande inom området tryckt elektronik hoppas man kunna påvisa möjligheten att tillverka LED paneler, som ger ljus över en större yta, genom att använda standardiserade tryckmetoder. En lyckad förstudie kommer att följas av ett produktutvecklingsprojekt.

Projektet går under namnet ”LAM-LED” och kommer att startas under november och beräknas vara färdigt i mars 2013.

Miljöfördelarna med att använda zinkoxid i lysdioder är flera; det är ett miljövänligt material med låg toxicitet, det är billigt att och enkelt att tillverka och det ger perfekt vitt ljus.

– Vinnovas beslut att bevilja pengar till en förstudie ger oss en god möjlighet att undersöka en ny produktionsmetod för kostnadseffektiv tillverkning av vita, flexibla storytes LED. Flexibla LED paneler möjliggör helt nya applikationer inom belysningsområdet och det är spännande att ligga i frontlinjen med denna teknik, säger Ecosparks vd Magnus Hägglund.

Comments are closed.