Ny VD i ElektronikGruppen

Jens Hansson har efter knappt tre år i ElektronikGruppen, som koncernchef respektive vice VD för koncernen, meddelat styrelsen att han önskar lämna sin post. Fredrik Celsing, ansvarig för koncernens största affärsområde Electronics och anställd sedan 2005, har utsetts till ny VD och koncernchef.

– Som en effekt av lågkonjunkturen och den bankfinansiella krisen har koncernen kommit in i ett skede där vårt utrymme för förvärvad expansion minskat radikalt. Detta har också fört med sig att förutsättningarna för att driva den strategiska utveckling som varit min ambition förändrats. Jag har därför valt att lämna bolaget för annan verksamhet, kommenterar Jens Hansson.
– Jens har under sin tid i bolaget förtjänstfullt utvecklat koncernen mot en starkare marknadsposition samt skapat en god grund för att successivt återställa lönsamheten för ElektronikGruppen. Fredrik känner bolaget väl och därmed förlorar vi inte tempo i verksamheten under övergången, säger Kenneth Lindqvist, styrelseordförande i ElektronikGruppen.

Comments are closed.