Ny Europalagstiftning för säkrare bilar

Efter en överenskommelse med rådet ska Europaparlamentet idag godkänna en ny lagstiftning i syfte att förbättra trafiksäkerheten och som också ska syfta till att skydda miljön. Däcksorter, design och modern teknologi spelar roll när det gäller bilars säkerhet och miljöpåverkan. Den förordning som Europaparlamentet godkände idag med 610 röster för, 34 röster emot och 20 nedlagda, sammanfattar och ersätter ett femtiotal existerande direktiv. Ett uttalat syfte med den nya förordningen är att öka konkurrenskraften för europeisk bilindustri. Den nya förordningen ska komma att tillämpas successivt från den 1 november 2011.
–  Detta är den europeiska bilindustrins framtid, sa kommissionär Günter Verheugen i den debatt som föregick omröstningen.
Ledamöterna konstaterar att trafiksäkerheten ökar och antalet döda på europeiska vägar har minskat med 24 procent sedan 2001, bland annat med hjälp av ny teknik och säkerhetsdesign. Enligt kommissionär Günter Verheugen och Europaparlamentets föredragande Andreas Schwab (EPP-ED, Tyskland) skulle de nya bestämmelserna kunna leda till ytterligare 35 000 färre döda eller skadade per år.
Förordningen fastställer krav på däckstandarder, både när det gäller säkerhet och miljöpåverkan. Bland annat tar förordningen upp sambandet mellan lufttrycket i däcken och bensinåtgång. Personbilar ska därför, av miljöhänsyn, utrustas med lufttrycksmätare, till exempel TPMS-sensorer. Det ska också bli obligatoriskt med elektronisk stabilitetskontroll som hjälper föraren att kontrollera bilen. Alla lastbilar ska utrustas med ett avancerat nödbromssystem och ett varningssystem för att inte köra av vägen.

Comments are closed.