Lean on Leab

Kontraktstillverkaren Leab startat nu ett Lean-projekt för att förbättra flexibilitet och kundanpassning.

Som ett led i satsningen på Lean har Leabs Lövångerfabrik antagits till Produktionslyftets program för att öka svensk industris produktionskompetens. Produktionslyftets övergripande syfte är att utveckla svenska företags förmåga att producera effektivt.
– Ytterst handlar det naturligtvis om att stärka vår konkurrenskraft, säger tekniska chefen Elvin Hillergren. Att erbjuda våra kunder kortare ledtid och större flexibilitet utan att ge avkall på kvalitet och leveransprecision. Det låter som en klyscha, men våra årliga kundundersökningar visar att det till ”syvende og sidst” är just detta som kunderna sätter störst värde på.
Just nu pågår en process att lägga fast de vägledande värderingar och principer som ska gälla för Lövångerfabrikens produktionssystem och ett 5S-projekt har också startats. Visionen är att bli Skandinaviens bästa tillverkningspartner av elektronik.
– Tittar vi in i kristallkulan är vi övertygande om att vi går mot allt kortare serier samtidigt som produktfloran och kraven på kundanpassning ökar, säger Elvin Hillergren. Det kommer bland annat att kräva visuell produktionsplanering, optimerade flöden och korta ställ- och genomloppstider.

Comments are closed.